0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار حکم پاسور انفجار۲ مونتی کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  International Championship League 2020
Gerard Greene
-
-
John Astley
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Joe Perry
۲
۲
Mark King
Finished
۰۰:۳۰
Kyren Wilson
۱
۳
Ryan Day
Finished
۰۱:۲۵
Sam Baird
۱
۳
Harvey Chandler
Finished
۰۱:۴۵
Mark Selby
-
-
Lee Walker
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Matthew Stevens
-
-
John Astley
Cancelled
۱۸:۳۰
Liang Wenbo
-
-
Joe O Connor
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Gary Wilson
-
-
Mitchell Mann
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Liang Wenbo
-
-
Lee Walker
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Gary Wilson
-
-
John Astley
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Mark Selby
-
-
Joe O Connor
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Matthew Stevens
-
-
Mitchell Mann
Cancelled
۲۱:۳۰
Gerard Greene
-
-
Mitchell Mann
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Joe O Connor
-
-
Lee Walker
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Gary Wilson
-
-
Matthew Stevens
Cancelled
۲۲:۳۰
Gary Wilson
-
-
Gerard Greene
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Mark Selby
-
-
Liang Wenbo
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
John Astley
-
-
Mitchell Mann
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید